vesayet
17
Mar
VASİ TAYİNİ

Vesayet Nedir? Vesayet, çeşitli sebeplerden dolayı kendi işlerini sürekli olarak yerine getiremeyecek durumda olan ve bu sebepler dolayısı ile koruma altına alınması gereken kişilerin korunmasını sağlayan hukuki kurumdur. Burada amaç vesayet altına alınan…

Tapu Birleştirme
17
Mar
TEVHİD (BİRLEŞTİRME)

Tapu Birleştirme (Tevhid) Nedir? Tapu birleştirme ayrı sayfalarda kayıtlı, birden fazla parselin, ilgilisinin talebi üzerine imar yasasının kanuni maddeleri gereğince tek bir parsel numarası altında birleştirilerek, kütüğün ayrı bir sayfasına tescili ile tek…

17
Mar
İFRAZ

İFRAZ NEDİR? Bir arazinin bölünmesi ya da parsellere ayrılması işlemine İfraz denir. Başka bir deyişle tek parsel olarak tapuda kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünüp, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil…

17
Mar
ŞUFA DAVASI (ÖN ALIM DAVASI)

Şufa Hakkı Ne Demektir ? Taşınmazlarda paylı mülkiyet konusu paydaşlardan birinin payını paydaş olmayan üçüncü bir şahsa satması halinde diğer paydaşlara satın alma hakkı tanıyan hakka şufa hakkı denilir. Yani paydaşların kendi arasında…

Ortaklığın giderilmesi
17
Mar
İZALEYİ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir? Ortaklığın giderilmesi anlamına gelen izale-i şuyu davası, bir malın ortakları arasındaki paydaşlığa son vermek için taraflardan birinin açtığı davadır. Davanın sonuçlandığında paydaşlık son bulur. Taraflar için kişisel mülkiyet…

11
Mar
Artık yabancı konut alıcısı suistimal edilemeyecek

yabancılara konut satışı düzenleniyor Gayrimenkul sektörü temsilcileri, yabancılara konut satışı ile ilgili çıkarılacak olan değerleme raporu ile birçok sıkıntının önüne geleceğini belirttiler.  Değerleme raporunun zorunlu hale gelmesi yabancı yatırımcının suistimal edilmesini önleyeceği gibi…

Soru Sor