Tapuda İntikal Harcı İşlemleri

İsrafil Cingöz tarafından paylaşıldı.
Kategori:

Tapuda intikal işlemleri

Şahsın vefatından sonra geride bıraktığı taşınmaz mallar yasal mirasçılara kalıyor. Yasal mirasçılar söz konusu malların intikal işlemini başlatıyor. Bu aşamada çokça gündeme gelen tapuda intikal harcı meselesinden önce tapuda intikalin maddelerine göz atalım.

  • Tapuda intikal işleminin gerçekleşmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi gerekiyor. Tapuda intikal işlemi için gerekli evraklar şu şekilde sıralanıyor:
  • İntikali istenen taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malların ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı,
  • İntikal isteminde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportu,
  • İntikal talebi, temsilci tarafından yapılıyor ise ayrıca temsile ilişkin belge,
  • Tapu senedine fotoğraf yapıştırılması isteniyor ise, talepte bulunan mirasçının veya mirasçıların intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı.
  • Medeni Kanunun yürürlük tarihi olan 4 Ekim 1926 tarihinden sonraki ölümlerde murise ait veraset ilamı veya belgesinin aslı veya mahkeme veya noterce onaylı örneği
  • Medeni Kanundan önceki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihinden önceki ölümlerde) mahalle veya köy ihtiyar kurulunca düzenlenen il muhaber veya mahkemeden alınmış veraset belgesinin aslı veya onaylı örneği,
  • Taşınmaz malın niteliği bina ise deprem sigortası aranır.

Tapuda intikal harcı

Tapuda intikal harı

Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 3. Pozisyonuna göre;

İntikale konu olan taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden az olmamak üzere) ilgililerce beyan edilen değerleri üzerinden binde 9 oranında tapuda intikal harcı tahsil edilir.

Ayrıca, tapuda intikal harcı yanı sıra, döner sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

Vefat sonrasında en ideali paylaşma yoluna gidilmesidir. Malın taksimi hakların hissedarlar arasında bölüşülmesidir. Taşınmazların bedelleri tarafsız olarak belirlenerek, hissedarlar arasında pay edilmelidir. İntikal işlemleri için gayrimenkul danışmanlarından destek alınabilir.

 

Miras intikali için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü linkini ziyaret edebilirsiniz.

Yazar İsrafil Cingöz
Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı
Soru Sor