Mirastan Men
26
Eyl
Kanal İstanbul

Kanal İstanbul Projesi 5000 ‘lik planın askı süreci geçti. Bu süreçten sonra Arnavutköy’de tarla sahibi olanları neler bekliyor? Kanal İstanbul Proje sınırları içeresinde bulunan gayrimenkullerin 18Uygulaması ile (daha önce 40 olan oran )…

Mirastan Men
16
Ara
7.Madde Şerhi

7.MADDE ŞERHİ NEDİR ? Satın aldığımız veya satın almak istediğimiz bazı gayrimenkullerin üzerinde 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ile alakalı şerhler görülmektedir. Bazen de sahibi olduğumuz gayrimenkullerin üzerine böyle bir şerhin işlediğine tanık oluruz….

17
Mar
GAYRİMENKULDE GEÇİT HAKKI

Geçit Hakkı Nedir? Gayrimenkul konusunda yaygın olmayan bilgilerden biri de geçit hakkıdır. Geçit hakkı Türk Medeni Kanunu tarafından, ” Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit…

17
Mar
TAPUDA İNTİKAL İŞLEMİ

Miras sonrası kalan taşınmazların tapu intikal işlemi mirasçıların korkulu rüyasıdır. Yapılacak işlemlerin bürokratik tarafından korkan mirasçılar genellikle intikali gerçekleştirmeyi ötelemeyi tercih ederler. Halbuki çok da yorucu olmayacak bu süreci her yönüyle değerlendirmeye çalıştık….

17
Mar
TAŞINMAZ İPOTEĞİ

İPOTEK İŞLEMİ Türk Medeni Kanunu’nun lafzıyla taşınmaz rehni, miktarı Türk parası ile gösterilen bir alacağın güvence altına alınması için kurulabilir. Taşınmaz rehni, en genel tanımıyla sahibine, rehnettiği malı paraya çevirerek alacağını bu paradan…

17
Mar
Banka ipoteği

BANKA İPOTEĞİ Banka ipoteği işleminin tesisi için gerekli belgeler Banka ipoteği için İpotek edilecek taşınmaz eşyaya ait tapu senedinin bulunması halinde tapu senedi, bulunmaması halinde taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge…

17
Mar
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAPU İŞLEMLERİ

Yabancıların Tapu İşlemleri Konusu Türkiye’de yabancıların mülk edinmesi ve yabancıların tapu işlemleri oldukça ayrıntılı bir süreç.  Türkiye’de sosyal hayatımızla iç içe olmayı başaran yabancılar, ülkemizden mülk edinme konusunda da bir hayli ilerlediler. Yabancıların…

17
Mar
TAPUDA KAT MÜLKİYETİ KURULMASI

Tapuda Kat Mülkiyeti Kurulması İşlemleri 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu Kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine bağımsız…

17
Mar
VEFA HAKKI (GERİ ALIM HAKKI)

VEFA HAKKI Nedir? Uygulama Esasları Medeni Kanun’a göre vefa hakkı; satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasıdır. Tapu kütüğüne şerh verilen geri alım hakları, şerhte belirtilen süre içerisinde her malike karşı kullanılabilir.  Şerhin…

17
Mar
İRTİFAK HAKKI

İrtifak Hakkı Nedir? Bir taşınmaz sahibinin sahip olduğu hakları sınırlayarak, taşınmazını bir başkasının kullanmasına ya da yararlanmasına izin verdiği hakka irtifak hakkı denir. Ayni bir haktır ve hak sahibine gayrimenkulü kullanma hakkı tanır. İrtifak hakkı,…

Soru Sor