VEFA HAKKI (GERİ ALIM HAKKI)

İsrafil Cingöz tarafından paylaşıldı.

VEFA HAKKI Nedir? Uygulama Esasları

Vefa hakkıMedeni Kanun’a göre vefa hakkı; satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasıdır. Tapu kütüğüne şerh verilen geri alım hakları, şerhte belirtilen süre içerisinde her malike karşı kullanılabilir. 

Şerhin etkisi, her durumda, şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona erer. 

Kişisel hakların şerhler sütununa kaydı için; 

Satışla birlikte kurulan geri alım hakkı için resmi senet gerekir. 

Satış sözleşmesinden ayrı olarak düzenlenen geri alım hakkı için noter tarafından düzenlenmiş sözleşme aranır . 

 Hangi Belgeler İstenir? 

  • Satışla birlikte tesis edilen geri alım hakkı için tapu dairesinde resmi senet düzenlenir. 
  • Satış akdinden ayrı olarak düzenlenen geri alım hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme. 
  • İstemde bulunanın nüfus cüzdanı ya da pasaportu ve bir adet vesikalık fotoğrafı 
  • Taşınmazın emlak vergisi değeri gösterir belediyeden alınmış yazı 
  • Tüzel kişi varsa tüzel kişinin yetki belgesi 

Dikkat Edilecek Hususlar 

  • Bu hakkın azami etki süresi de şerh tarihinden itibaren on yıldır. Bu sürenin sonunda malikin talebi ile terkin edilebilir. 
  • Satış akdi sırasında vefa hakkı saklı tutuluyorsa, satış resmi senedine bu hak yazılır. 
  • Satış işleminden sonra bu hak tesis ediliyorsa, noterce düzenlenmiş sözleşme aranır. 
  • Yeni malikin taşınmaz mal üzerindeki temliki tasarruf yetkilerini kullanmasını engellemez. 
  • Vefa hakkı kütüğün şerhler sütununa şerh edilir. 

Geri Alım Sözleşmesi (Vefa Akdi) ile ilgili Bankacılar Dergisi makalesi

Vefa hakkı

Yazar İsrafil Cingöz
Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı
Soru Sor