17
Mar
İFRAZ

İFRAZ NEDİR? Bir arazinin bölünmesi ya da parsellere ayrılması işlemine İfraz denir. Başka bir deyişle tek parsel olarak tapuda kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünüp, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil…

Soru Sor