Atik Nüfus Kayıtlarında Bulunan Murisi Evvellerin Verasetinin Çıkarılması

Osmanlıda ilk genel nüfus sayımı 1246(1831) tarihîde II. Mahmut tarafından yapılmıştır. Bu kayıtlar şu anki güncel mernis kayıtlarından önceki dönemde yaşayan vatandaşların nüfus kâğıdını kapsamaktadır. Bu kayıtlar mahkemelerde delil olarak kullanılmak üzere yetkili Osmanlı arşiv uzmanları tarafından çevrilip dava dosyasına sunulur ve çıkartılacak olan verasete ışık tutar.

Eğer gayrimenkulün intikali için çıkarılacak verasette murisi evveliniz(miras bırakanınız) bu tarihlerde yaşamış ise uzman hukukçularımız kısa süre içeresinde size en iyi hizmeti verecektir. Yapmanız gereken bizimle iletişime geçmek.

Bizden Bilgiler

Mübadele sonucunda göçmelere iskanen verilen gayrimenkullerin edinilmesi ve hak sahiplerine teslim edilmesi konusunda birçok referansı bulunan firmamız mirasçıların talepleri ve yetki vermesi sonucunda murisi evvellerinden gelen miras haklarını adlarına çıkarmaktadır.

GÜVENİLİRLİK

Verdiğimiz tüm hizmetleri tarafsız ve adil olacak şekilde uluslararası standartlara uygun ve yasal mevzuatlar çerçevesinde sunuyoruz.

Sorumluluk

Sağduyu ve muhakeme gücümüzü kullanarak, yüksek performansın sorumluluk bilincinden kaynaklandığına inanırız.

Ekip Ruhu

'Biz' bilinci ile hareket ederek, tüm çalışanların bilgi ve yeteneklerini bir araya getirerek hedefe giden yolları beraber belirleriz.

Soru Sor