Değerli Konut Vergisi

Posted by İsrafil Cingöz

Değerli Konut Vergisi

Yeni vergi düzenlemesinin kabulü ile paket tasarı içerisinde gayrimenkulle alakalı düzenlemeler ilk olarak göze çarpmaktadır. Bu tasarı kabul edilmeden önce en çok söz edilen konu, tapu rayiç bedellerinin gayrimenkul expertiz firmalarının vereceği rakamların gerçek satış bedeli olarak kabul göreceği ve bu rakam üzerinden satış yapılacağı konusudur. Yoğun tartışmalar sonucunda bu durum ek maliyet ve mülk sahiplerinin satışlarla alakalı sorunları çıkartılacağı ön görüldüğünden tasarıdan çıkarılmıştır.

Paket yasa ile değerli konut vergisi kavramı ortaya çıkıyor. Bu durumda değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan Mesken nitelikli konutlara, “değerli konut vergisi” getiriliyor.

5 milyon lira tutarını aşan Mesken nitelikli taşınmazlar, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanacak ve itiraz edilmeyen Mesken nitelikli taşınmazın değeri kabul görecek, değer ilgilisine tebliğ edilecek, yapılan itirazlar 15 günde sonuçlanacak ve kesinleşerek ilgilisine tebliğ edilecektir. Değerin kesinleşmesi sonucu aynı şekilde sitede ilan edilecektir.

Değerli konut vergisine tabi olan taşınmazlarda vergi tarifesi şu şekilde olacak;

  • 5 Milyon TL-7,5 Milyon TL arası taşınmazlarda vergi oranı yılda 3/1000(binde üç)
  • 7,5 Milyon TL-10 Milyon TL arası taşınmazlarda vergi oranı yılda 6/1000(binde altı)
  • 10 Milyon TL üstündeki taşınmazlarda vergi 10/1000 (binde on) oranında vergilendirilecektir.

Yani 5 milyon TL değerindeki taşınmazın vergisi yılda 15 Bin TL olacak yani ayda 1250 TL vergi ödemiş olacak. 10 Milyon TL değerindeki taşınmazın vergisi de yılda 100.000 TL yani ayda 8333 TL olacaktır.

Vergi diliminden muaf olan taşınmazlar ise şu şekilde sıralanmıştır;

  1. Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,
  2. Tek konutu olanlardan; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,
  3. Elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikahmetindeki taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletler arası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,

Bu taşınmazların yoğun olduğu bölgeler arasında Sariyer, Yeniköy, Arnavutköy, Beşiktaş, Bakırköy, Şişli, Emirgan gibi bölgeler göze çarpmaktadır. Gelecek tepkileri yaşayarak göreceğiz…

Author İsrafil Cingöz
Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı

Bir yanıt yazın

Soru Sor