17
Mar
TAŞINMAZ İPOTEĞİ

İPOTEK İŞLEMİ Türk Medeni Kanunu’nun lafzıyla taşınmaz rehni, miktarı Türk parası ile gösterilen bir alacağın güvence altına alınması için kurulabilir. Taşınmaz rehni, en genel tanımıyla sahibine, rehnettiği malı paraya çevirerek alacağını bu paradan…

17
Mar
Banka ipoteği

BANKA İPOTEĞİ Banka ipoteği işleminin tesisi için gerekli belgeler Banka ipoteği için İpotek edilecek taşınmaz eşyaya ait tapu senedinin bulunması halinde tapu senedi, bulunmaması halinde taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge…

Soru Sor