7.Madde Şerhi

İsrafil Cingöz tarafından paylaşıldı.

7.Madde Şerhi Nedir ?

7.MADDE ŞERHİ NEDİR ?

Satın aldığımız veya satın almak istediğimiz bazı gayrimenkullerin üzerinde 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ile alakalı şerhler görülmektedir. Bazen de sahibi olduğumuz gayrimenkullerin üzerine böyle bir şerhin işlediğine tanık oluruz. Aklımıza sırası ile; nedir bu şerh? , yerimiz elimizden mi gidiyor?, yerimiz kamulaştırılacak mı? Soruları gelmektedir. Bu sorulara cevaben kısaca şöyle diyebiliriz. Yerinizin ilgili kurum tarafından kamulaştırması planlanmaktadır. Ama korkmayın kamulaştırma sadece üst ya da alt kullanım hakkı tesisi de olabilir(irtifak hakkı) veya kamulaştırmaktan vazgeçilebilir.

Kamulaştırma kanunun 7. Maddesine  göre; kamulaştırma idaresinin planlarında bulunan gayrimenkulün yüz ölçümü, cinsi, sınırları, varsa imar planları, tapu kayıtları, maliklerin adresleri gibi bilgiler toplanarak ilgili kamulaştırma idaresince toplanır. Bu bilgilerle birlikte ilgili vergi dairesi idarenin isteği üzere gayrimenkullerin vergi beyan ve değerlerini, beyanları bulunmadığı takdirde edilecek değeri en geç bir ay içeresinde idareye bildirmek zorundadır.

Kamulaştırma kararı alındıktan sonra 7.Madde şerhi tapu kaydının şerhler hanesine işlenir. Şerhin işlendiği tarihten itibaren oluşacak tüm satış işlemleri(malik değişiklikleri) veya oluşacak gayri ayni haklardaki değişiklikleri gayrimenkulün olduğu tapu dairesi idareye bildirmek zorundadır. İdare şerh tarihinden itibaren 6 ay içinde kamulaştırma kanunun 10. Maddesine göre dava açmadığı ve tapuya ibraz etmediği takdirde, şerh resen sicilden silinir. Eğer şerh hala duruyorsa, ilgi mülkün malikinin dilekçe ile başvurusuyla talepte bulunabilir.

Konuyu özetleyecek olursak; her  olan gayrimenkulün kamulaştırılmayacağını veya irtifak hakkı(üst yada alt kullanım hakkı) tesisi sağlanabileceği unutulmamalıdır. Yapılacak şey idarenin parselle alakalı tasarrufunun sorulmasıdır. Ayrıca 7.Madde şerhi olan gayrimenkullerin satışı mümkün olup, alıcıların kamulaştırma iadesine sorarak bilgi aldıktan sonra satın almalarını tavsiye ederim.

Gayrimenkul konusunda aklınıza gelebilecek tüm soruları ücretsiz sorabilmeniz ve hızlıca çözüm odaklı cevaplar alabilmeniz için oluşturduğum bu platformda, ayrıca profesyonel desteklerde alabilirsiniz. Sorularınız için  Soru Sor bölümüden veya mail atarak iletişim kurabilirsiniz.

 

Yazar İsrafil Cingöz
Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı
Soru Sor