ISKAT NEDİR?

Posted by İsrafil Cingöz

 

Ülkemizdeki en önemli konulardan biri mirastır. Mahkemelerin belirli bir kısmının dava konusu miras hukukudur. Miras hukukunun toplumda en çok merak edilen konularından biride ıskat durumudur. Ailelerinde sorun olan anne ya da babaların

 

 

çocuklarını mirastan men etme meselesini araştırdığı gözlemlenmiştir. Peki sebepsiz çocuğunuzu mirastan men edebilir misiniz?

Çocuğunuza kızgınsınız ve mirastan mahrum etmek istiyorsunuz. Unutmamak gerekir ki sizden kalan mirasta çocuğunuzun saklı payı bulunmaktadır.

Saklı payı olan mirasçılar kimlerdir?

Miras bırakanın birinci ve ikinci zümre mirasçılarıdır. Bunlar miras bırakanın anne babası, eşi, çocukları ve onların alt soylarıdır. Saklı payı olan mirasçıların mirastan men edilebilmesi için belirli şartların oluşması gerektirmektedir.  Yani çocuğunuza kızdığınızda belirli durumlar dışında mirastan men edemezsiniz. Bu durum için belirli şartlar gerekmektedir.

Mirastan Men Edilebilmesi için şartlar şunlar;

  1. Mirasçı, miras bırakana ve diğer aile üyelerine aile hukukundan doğan yükümlülükleri önemli ölçüde yerine getirmemişse mirastan meni istenebilir. ( Yargıtay bu durumun önemli ölçüde olmasına dikkat etmektedir.) Örnek verecek olursak çocuksuz ölen bir evladın mirası ilk önce üst zümreye çıkar. Eğer çocuk sağ iken anne
  2. ve baba çocuğa bakmakla yükümlü olduğu halleri yerine getirmemişse, ya da mirasçıların anneye yada babaya aşırı ilgisizliği vb durumlarda mirasın meni istenebilir.
  3. Mirasçı, miras bırakana ve diğer aile üyelerine ağır suç işlemişse mirastan men edilebilir. (Örneklendirecek olursak anne veya babaya ölmeden önce şiddet uygulanırsa miras bırakan vasiyetle kişiyi mirastan men edebilir.) Mirasçının işlediği suçtan dolayı illa ceza alması gerekmez.
  4. Mirastan çıkartmak usul olarak genelde vasiyetle yapılır. Vasiyette aranan şarta göre mirastan mahrum edilecek kişinin mirastan mahrum sebebini açık açık yazması gerekir. Mirastan men sebebi açık bir şekilde ifade edilmezse veyahut ispatlanamazsa saklı paylı mirasçı saklı payını alır.Konu ile ilgili haberlerler için tıklayabilirsiniz
  5. Mirastan çıkartılan mirasçı, miras bırakandan önce ölmüş sayılır. Miras,  varsa alt soyu yoksa miras bırakanın diğer mirasçılarına kalır. Yani  mirastan men edilen kişinin çocukları varsa mirastan miras saklı payını alır yoksa diğer mirasçılar alır

Mirastan Men Durumunda Saklı Pay Ne Demektir?

Saklı pay hakkı birinci zümre mirasçılarının Anne ve Baba, eş, çocuklar ve onların çocukları hakkı olup miras payının bir kısmının miras bırakan(ölen) tarafından tasarrufunun engellenmesi durumudur.

Mirasta Saklı Paylı Mirasçı Kime Denir?

Kanunumuza göre, saklı paylı mirasçılar birinci zümrede mirasçılarının tamamı yani çocuklar, torunlar, torun çocuklarıdır. İkinci zümrede ölenin ana ve babası saklı pay sahibidirler. Kardeşler ve kardeş çocukları saklı pay sahibi değildir. Ancak 10/05 /2007 tarihinden önceki ölümlerde kardeşlerinde miras saklı pay hakkı vardır.

Miras Saklı Payın ihlali ve Tenkis davası

Saklı pay hakkından doğan en çok karşımıza çıkan davalar Tenkis davalarıdır. Bu davalar genelde miras bırakanın ölmeden önceki dönemde çocuklarının bir kısmından malları mahrum etmesi yani satması ile oluşur. Genelde babanın ya da annenin malı kardeşlerden birinin üzerine yapılır. Ölümünden sonra bu durum ortaya çıktığında diğer kardeşler  dava yolunu seçerler. Bu davaya da Tenkis davası denir. Bu davalar aslında geri iade davalarıdır ve ispatlanması durumunda genelde saklı paylar hak sahiplerine iade edilir. Tenkis davası miras bırakanın ölümü sonucunda açılabilecek bir dava olduğu unutulmaması gerekir.

Daha fazla bilgi için bizle iletişime geçebilirsiniz.

Author İsrafil Cingöz
Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı

Bir yanıt yazın

Soru Sor