İRTİFAK HAKKI

Posted by İsrafil Cingöz

İrtifak Hakkı Nedir?

Bir taşınmaz sahibinin sahip olduğu hakları sınırlayarak, taşınmazını bir başkasının kullanmasına ya da yararlanmasına izin verdiği hakka irtifak hakkı denir.

İrtifak hakkıAyni bir haktır ve hak sahibine gayrimenkulü kullanma hakkı tanır. İrtifak hakkı, kullanım hakkı olarak da kullanılır ve bedelli ya da bedelsiz olarak verilebilir.

Bu hakkın verilebilmesi için tapuya gidilip hak tapu kütüğüne tescil edilmelidir. Tabii ki olumlu ya da olumsuz olabilir.

Hakka sahip olan kişi, hakkı aktif olarak kullanıyorsa bu hak olumlu sayılır. Fakat gayrimenkul malikinin kullanmasına engel olacak bir şekilde kullanıyorsa bu hak olumsuz sayılır. Olumsuz hakka örnek olarak manzara kapatmama hakkı verilebilir.

Hak üçe ayrılır. Bunlar üst hakkı ya da başka bir deyişle inşaat hakkı, kaynak irtifakı ve geçit hakkıdır.

Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında mutlaka resmi sözleşme olması gerekir. Resmi senet şeklinde düzenlenir. Kazanımında ve tescilinde mülkiyet haklarına dair hükümler uygulanır.

Genelde Teaş, Botaş vb işletmelerin arazilerden hizmet geçirirken yaptıkları tapu kütüğündeki işlemlerdir. 

Gerekli evraklar

 

 

 

 

 

 

 

 

Medeni Kanunun 779’uncu maddesi:

“Taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar…”

2010/4 sayılı genelge;

“Medeni Kanun ve ilgili diğer yasalarla tanımlanan hakların, ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescili için yapılması gereken işlemlerdir”

ÖRNEK SÖZLEŞME

Her türlü sorunuzu danışabilirsiniz..

Author İsrafil Cingöz
Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı

Comments

  • […] Satın aldığımız veya satın almak istediğimiz bazı gayrimenkullerin üzerinde 7. Madde şerhi görülmektedir. Bazen de sahibi olduğumuz gayrimenkullerin üzerine böyle bir şerhin işlediğine tanık oluruz. Aklımıza gelen sırası ile nedir bu 7. Madde şerhi? , yerimiz elimizden mi gidiyor, yerimiz kamulaştırılacak mı? Soruları gelmektedir. Bu sorulara cevaben şöyle diyebiliriz. Yeriniz ilgili kurum tarafından kamulaştırması planlanmaktadır. Ama korkmayın kamulaştırma sadece üst ya da alt kullanım hakkı tesisi de olabilir(irtifak hakkı). […]

Comments are closed.

Soru Sor