Feraize Hükümlerine Göre Veraset Çıkarımı

Medeni kanun çıkmadan önce geçerli olan şerri hukukta miras pay dağılımı Feraiz hükümlerine göre hesaplanmaktadır. Feraiz hesaplanmak için nisa süresinde geçen hükümlerden yola çıkılır ve miras dağılımı yapılır.

Bizden Bilgiler

Gayrimenkulle alakalı satış, intikal, satış vaadi, vakıf ilişiği, vergi ilişiği irtifak, kamulaştırma, ölünceye kadar bakma akdi vb tüm işlemleri, hak sahiplerinin vereceği Tellaliye sözleşmesi, noterden verilecek işlem takip vekaleti yada e-tapudan verilecek yetki ile tüm işlemleri, dinamik kadromuz en kısa sürede yerine getirmektedir.

GÜVENİLİRLİK

Verdiğimiz tüm hizmetleri tarafsız ve adil olacak şekilde uluslararası standartlara uygun ve yasal mevzuatlar çerçevesinde sunuyoruz.

Sorumluluk

Sağduyu ve muhakeme gücümüzü kullanarak, yüksek performansın sorumluluk bilincinden kaynaklandığına inanırız.

Ekip Ruhu

'Biz' bilinci ile hareket ederek, tüm çalışanların bilgi ve yeteneklerini bir araya getirerek hedefe giden yolları beraber belirleriz.

Soru Sor