GAYRİMENKUL PİYASA DEĞERLENDİRMESİ

Posted by İsrafil Cingöz
Category:

 

Emlak ve gayrimenkul sektöründeki durgunluk bu yazıyı hazırlamama sebebiyet verdi. Türkiye’nin son yılda ekonomideki parlayan trendi hiç kuşkusuz gayrimenkul sektörü oldu. Son dönemde artan ve sürekli hareket halinde olan döviz kuru, peşinden kredi faiz oranlarının art arda artışı gayrimenkul piyasasını durma noktasına getirdiği yadsınamaz bir gerçek.  Şu anda yatırımcılar ve gayrimenkul sektörü önde gelenleri kendilerini beklemeye aldı ve elinde olan projeleri varsa ekonomik gücü bitirmeyi hedefliyor… Konut rezervinin fazla olması da durgunluğu artıran etkenlerden biri olarak görülebilir. Tabi ki bu dönemi nasıl geçirmemiz konusu önem arz etmektedir. Bu durgunluğu fırsata çevirme yöntemlerinin varlığı da ortada duran bir gerçek. Sebepleri sıralayacak olursak;

Gayrimenkul Çözüm MerkeziSektörün Durma Noktasına Gelme Sebepleri;

Dövizdeki Kur Çalkalanmaları; Ekonomik olarak vücut direnci oldukça düşük olan ülkemiz, kurdaki hareketlenmelerle birlikte ülkemizin ticari faaliyetleri negatif yönde etkilenmiştir.  Kur artışı sebebiyle inşaat maliyetleri artmış döviz borcu olan firmalar konkordato ilan etmiş, konkordato ilan eden büyük firmalar dalga etkisi ile küçük firmaları etkilemiş, bununla beraber toplumun ihtiyaç sıralamasında ‘’yatırım’’ en son noktaya gelmiştir. Tabi ki döviz kurunun artış hızı yatırımdan gelecek kâr payını geçmesi de yatırımın önem sıralamasını değiştirmiştir.  Burada en önemli nokta büyük inşaat firmaları Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden düşük faiz oranları ile döviz kredileri çekmiş kur artışı kar oranlarını kapatmış ve hatta zarar seviyesine getirmiştir. Burada projelerin bitmeden satışı maliyetlerin artması da firmaları olumsuz etkilemiştir.

Kredi Faiz Oranlarındaki Artış; Döviz kurlarının artışını durdurmak için klasik yöntem Merkez Bankasının Faiz oranlarını arttırmasıdır. Döviz hızı oldukça yüksek olunca kredi faiz oranları da artış göstermek durumunda kaldı. Bu sürecin uzun sürmesi Konutun en çok satış yöntemi olan Kredili konut satışını sıfır noktasına getirmiştir. Ekonomik olarak birçok küçük firma yığılan ödemelerinden dolayı maliyetine hatta zararına satışa gitmiştir.

Küresel Kriz; Dünyanın küresel krizde olması ülkelerin ekonomik durgunluğu likidin akış hızının yavaşlaması yabancı yatırımcıyı da olumsuz yönde etkilemiştir.

Bankaların Mevduat Miktarlarındaki Artış; Kredi faiz oranlarındaki artış, vadeli hesapların getirisinin fazla olması, nakit para sahibi olan firmaların ve şahısların paralarını vadeli hesapta tutma isteği piyasanın akışını durdurma noktasına getirmiştir. Yatırımların getirileri vadeli mevduat hesaplarının getirilerine yetişmeyince yatırımcı nakit parasını vadeli hesaplara yatırmasına sebebiyet vermiştir.

Yukarıda yazmış olduğumuz sebeplerin yanında bir miktar parası olup ‘’inşaat yapmak istiyorum’’ diyen kişilerin sayısının artması gibi birçok mikro sebepte sıralanabilir.

Neler Yapılabilir?

Dünyadaki küresel krizin varlığı ve bunla bağlı olarak ülkelerin bundan etkilenmesi oldukça doğal.  Ekonomi bir noktadan sonra süreç uzun sürse de çıkış trendine geçmeye mecbur. Dünya siyasetindeki gerginliğinin düşük seviyelere gelmesi ile ülkelerin ekonomik hareketliği artacağa yadsınamaz gerçek olarak gözükmektedir. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu dönemi fırsata çevirme imkânı var. Dövizdeki artış oranı ile bağlantılı olarak vatandaşlarımızın 100.000 dolara alacağı bir daire neredeyse yarıya düşmüş durumda. Dövizde veya nakitte kalan yatırımcılarda bu dönemi fırsata çevirme imkanına sahip… Takas yöntemleri ile ekonomik durgunluk dönemleri geçiştirebilir.

Author İsrafil Cingöz
Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı
Soru Sor